42. Aanpak van gewelddadige radicalisering (Cahiers Politiestudies, Jaargang 2017)

Editoriaal

PDF
Editoriaal
Maarten De Waele, Aart Garssen, Hans Moors, Jannie Noppe

Artikelen

PDF
Ze hebben het op ons gemunt, maar wie zijn het nu weer?
De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme
Bob de Graaff
PDF
Aansluiten bij het ‘grote fascistische monster’
Inzicht in het toetredingsproces van extreemrechtse individuen
Maarten De Waele
PDF
Leidt online gewelddadig extremistische inhoud tot gewelddadige radicalisering?
Gebruik en invloed van het internet en nieuwe sociale media
Nele Schils
PDF
De sociale problematiek in Molenbeek en het gewelddadig jihadisme
Johan Leman
PDF
Radicaliseringsbeleid als de blijvende en actieve strijd om het vertrouwen
De Mechelse integrale aanpak in radicaliseringsprocessen: een antropologische kijk
Alexander Van Leuven
PDF
Lokale regie op een mondiaal thema
Een zoektocht in de aanpak van radicalisering en terrorisme
Erwin Kerstens
PDF
Van pioniers naar professionals
Mogelijkheden voor een politiële aanpak van jihadistische netwerken na Context
Alexandra Jones
PDF
Identificatie en registratie van asielzoekers in Nederland
Toekomstscenario’s voor de Nationale Politie
Pieter Jan Huijskes, Laura Moerenhout, Femke Sickler, Mieke Struik
PDF
‘Bijen vang je niet met azijn, maar met honing’
Fatimazohra Hadjar, Rob Witte
PDF
Radicalisering door een hulpverleningsbril
Een positieve en sociaaleconomische benadering van veiligheid
Wouter Wanzeele
PDF
Een stukje van de puzzel!
Over de bijdrage van de recherchepsycholoog bij de lokale aanpak van terroristische dreigingen en geweld
Ellen Harbers, Ursula de Vries
PDF
The Aarhus Model
The Advantage of a Multiagency Approach in Preventing Radicalization and Violent Extremism
Allan Aarslev
PDF
Policing Terrorism
Canadian Perspectives and Practices
Curt Taylor Griffiths, Laura Huey, Rose Ricciardelli
PDF
(De)radicalisering tussen praktijk en ambiguïteit
Rik Coolsaet
PDF
‘Vanuit de aard en geest van de bevolking’
Lokale preventieve benaderingen van radicalisering
Wouter Klem

Boekbespreking

PDF
Schering en inslag: Enkele wenken voor politieambtenaren en andere professionals voor opbouw en onderhoud van netwerken in de multi-etnische samenleving
Sjiera de Vries
PDF
Handelen naar waarheid
Renze Salet