Een stukje van de puzzel!

Over de bijdrage van de recherchepsycholoog bij de lokale aanpak van terroristische dreigingen en geweld

auteurs Ellen Harbers
  Ursula de Vries
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
onderdeel Artikelen
publicatie datum 1 februari 2017
taal Dutch
pagina 191
samenvatting

De inzet van de regionale recherchepsycholoog bij de Nationale Politie bij de aanpak van
potentieel terroristisch geweld is in ontwikkeling. Dit artikel geeft een beeld van de lokale
politie eenheid Oost-Nederland, die de mogelijkheden onderzoekt over de inzet van de recherchepsycholoog bij dit mondiale probleem. Eerdere incidenten laten zien dat psychosociale
problemen en psychische kwetsbaarheid een significante rol spelen bij zowel radicalisering als
bij terrorisme. De eenheid Oost-Nederland is derhalve van mening dat de recherchepsycholoog
een belangrijke meerwaarde kan hebben bij de aanpak van potentieel terroristisch geweld. De
kennis en ervaring die zij hebben op het gebied van risicotaxaties kunnen van grote waarde
zijn in de lokale casuïstiek. De psychologische interpretatie van een persoonlijke levensloop
kan, aan de hand van risico- en beschermende factoren voor geweld, handvatten bieden voor
de aanpak van deze persoon.