Leidt online gewelddadig extremistische inhoud tot gewelddadige radicalisering?

Gebruik en invloed van het internet en nieuwe sociale media

auteur Nele Schils
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
onderdeel Artikelen
publicatie datum 1 februari 2017
taal Dutch
pagina 61
samenvatting

Sinds zijn opkomst in de jaren 1990 is het internet wijdverspreid onder de algemene bevolking
en een onmisbaar deel geworden van het dagelijks leven. Ook gewelddadig extremistische
individuen en groepen maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt in
termen van propaganda, rekrutering, netwerkvorming en gemeenschapsvorming. Het gevaar
lijkt te bestaan dat jongeren ondergedompeld worden in een online gewelddadig extremistische
omgeving en hierdoor zelf gewelddadig radicaliseren. Beleidsmakers zijn dan ook in toenemende
mate bezorgd over wat zij kunnen doen om online gewelddadige radicalisering en rekrutering
tegen te gaan. Deze bijdrage heeft als doel om een kort overzicht te geven van wat geweten is
over de relatie tussen NSM/internet en gewelddadige radicalisering. Er wordt stilgestaan bij
1) hoe en waarvoor gewelddadig extremistische groepen het internet gebruiken, en 2) welke
invloed blootstelling aan online gewelddadig extremistische inhoud heeft op jongeren. Ten slotte
wordt er ook stilgestaan bij preventieve maatregelen.