Aansluiten bij het ‘grote fascistische monster’

Inzicht in het toetredingsproces van extreemrechtse individuen

auteur Maarten De Waele
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
onderdeel Artikelen
publicatie datum 1 februari 2017
taal Dutch
pagina 39
samenvatting

Deze bijdrage bespreekt mechanismen en processen die een individu ertoe aanzetten om
lid te worden van extreem-rechtse groeperingen. Vertrekkend vanuit een theoretisch model
worden naast de push en pull factoren tevens de processen van framing (het mentale kader
dat individuen proberen eigen te maken) en socialisatie (het sociale en emotionele element dat
individuen met de groep bindt) besproken. Door in gesprek te gaan met (voormalige) leden
van extreemrechtse groepering komt de auteur tot factoren die een cruciale rol spelen in de
individuele levensloop.