Policing Terrorism

Canadian Perspectives and Practices

auteurs Curt Taylor Griffiths
  Laura Huey
  Rose Ricciardelli
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
onderdeel Artikelen
publicatie datum 1 februari 2017
taal English
pagina 209
samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van de manier van werken inzake radicalisering en terroristische
activiteiten in Canada, met specifieke focus op de Jihadi groeperingen. Vanuit het kader van
inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten, worden de specifieke beleidsstrategieën en de antwoorden die worden geformuleerd in de strijd tegen terrorisme verkend. Deze behelzen enerzijds
antwoorden in het kader van inlichtingen, zoals de Canadian Security Intelligence Services of
de Canadian Security Establishment, federale politiediensten en de Royal Canadian Mounted
Police, die worden bijgestaan door provinciale diensten van de politie en internationale partners.
Bij het in kaart brengen van de politionele reacties op diverse niveaus van beleidsorganisatie
en hun connecties met gemeenschapsgerichte politie regelingen wordt bediscussieerd hoe het
Canadese beleid momenteel het fenomeen van radicalisering preventief tracht te voorkomen
met als doel het beter inschatten van de huidige en toekomstige dreigingen.