The Aarhus Model

The Advantage of a Multiagency Approach in Preventing Radicalization and Violent Extremism

auteur Allan Aarslev
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
onderdeel Artikelen
publicatie datum 1 februari 2017
taal English
pagina 205
samenvatting

In de Deense stad Aarhus hebben lokale actoren en de politie in 2007 de krachten gebundeld
in de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme. Hun preventiestrategie staat
intussen bekend als het Aarhusmodel en is specifiek gericht op ‘home grown’ terrorisme. In een
korte Engelstalige bijdrage beschrijft Mols Henning dit model en de voordelen van de nauwe
samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren in Aarhus. Kort samengevat,
bouwt het Aarhusmodel verder op de klassieke initiatieven inzake criminaliteitspreventie,
aangevuld met de expertise van een interdisciplinaire werkgroep inzake radicalisering. Daarbij
zet men zowel in op algemene sensibilisering (via publieke ontmoetingen, infosessies voor
middenveldorganisaties en lokale gemeenschappen, themadagen voor professionals, interactieve
workshops in scholen, etc.) als op preventie van individuele risicogevallen.