Ze hebben het op ons gemunt, maar wie zijn het nu weer?

De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme

auteur Bob de Graaff
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
onderdeel Artikelen
publicatie datum 1 februari 2017
taal Dutch
pagina 23
samenvatting

Er is sprake van een grote conceptuele verwarring omtrent begrippen als terrorisme, radicalisering
en extremisme, en daarmee ook over de vraag wie de tegenstander is in de strijd tegen
terrorisme of jihadgang. Een gebrek aan gemeenschappelijke duiding en definitie onder degenen
die deze fenomenen bestrijden staat een meer succesvolle aanpak in de weg. Mede door het
grote aantal stakeholders, met eigen belangen en definities, is de strijd tegen het hedendaagse
terrorisme en jihadisme een zogeheten wicked problem, waarvoor geen andere oplossing
bestaat dan een her-framing van het fenomeen. Daarom moeten overheden een alternatief
narratief naar voren brengen dat kan wedijveren met het sterke, vaak apocalyptische, verhaal
van jihadisten als van Islamitische Staat, dat zo’n sterke aantrekkingskracht kon uitoefenen
op sommige jongeren in het Westen.