VI Update in de Criminologie (Update in de Criminologie, 2012)

Artikelen

PDF
Free gathering and movement of evidence in criminal matters in the EU
Gert Vermeulen
PDF
Mind the gaps in the current EU disqualifications policy
Charlotte Ryckman, Wendy De Bondt, Gert Vermeulen
PDF
Diversity in the corporate criminal liability landscape: Implications for EU & cross-national policy making
Wendy De Bondt, Charlotte Ryckman, Gert Vermeulen
PDF
Sociale Criminaliteitspreventie in het kader van de 'strategische veiligheids- en preventieplannen' van Vlaamse steden (2007-2011)
Patrick Hebberecht
PDF
'Je moet het niet gaan zoeken, maar je mag ook niet overdrijven' Responsabilisering en fatalisme in de veiligheidsbeleving bij burgers
Evelien Van den Herrewegen
PDF
Informele economie en migratie
Dominique Boels, Marc Cools
PDF
De KUL-norm voorbij: naar een omgevingsgebaseerde politiecapaciteitbepaling per basisfunctie?
Lieven Pauwels, Antoinette Verhage, Jannie Noppe
PDF
Toezicht en controle op politie
Antoinette Verhage
PDF
Moet het hoger politieonderwijs al dan niet academiseren?
Paul Ponsaers
PDF
De bescherming van het journalistieke bronnengeheim
Tessa Gombeer
PDF
Het Salduz-arrest: naar een situatie van wederkerigheid tussen politie en advocatuur?
Lotte Smets
PDF
De Salduz-wet
Philip Traest
PDF
De criminalisering van vraagzijde-actoren van mensenhandel en arbeidsexploitatie. Eerste inzichten van een studie naar de wenselijkheid van een nieuwe strafbaarstelling
Yasmin Van Damme, Gert Vermeulen
PDF
Functionele en dysfunctionele effecten van roesmiddelengebruik op vrouwelijke sekswerkers in België
Tom Decorte
PDF
Prositution, harm and the criminalisation of clients
Nina Persak
PDF
Beleidsmakers komen van Venus, wetenschappers van Mars? Een kritische blik op een complexe relatie tussen drugsbeleid en wetenschappelijk onderzoek.
Julie Tieberghien
PDF
Drugsbeleid in cijfers, studie naar de overheidsuitgaven voor het Belgisch drugsbeleid
Freya Vander Laenen
PDF
De drugsbehandelingskamer van Gent, procesevaluatie
Freya Vander Laenen, Charlotte Colman, Saaske De Keulenaer, Stefan Thomaes
PDF
Koken met saffraan. Wereldwijd toezicht op vrijheidsberoving en het optioneel protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT)
Tom Daems
PDF
Materiële detentiecondities, strafuitvoering en overbrenging van gedetineerden in de EU. Een SWOT analyse van het Kaderbesluit Overdracht Vrijheidsbenemende Straffen & Maatregelen
Gert Vermeulen, Peter Verbeke, Wendy De Bondt
PDF
The medico-legal position of detained mentally disordered suspects and offenders in Europe and the implications for European cooperation
Peter Verbeke