5. September / Oktober | September / October 2006 (Panopticon, Jaargang | Volume 27)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Moeten we de jeugdbescherming niet serieus nemen?
Maria Bouverne-De Bie, Rudi Roose

Artikel | Article

PDF
Open Access
Herstelbemiddeling in de fase van strafuitvoering: een beginselenreflectie
Erik Claes, K. Buntinx
PDF
Open Access
Klachten voorkomen door klachten te behandelen: naar een vernieuwd model van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde
Els Enhus, Paul Ponsaers, Gundrun Vande Walle, Antoinette Verhage
PDF
Open Access
Elektronisch toezicht als autonome straf: De visie van de zetelende magistratuuro
Franky Goossens

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
De Federale politieraad
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
De toekomst van Europol
P. Zanders
PDF
Open Access
Gezichten herkennen, op het eerste gezicht eenvoudig
D. Rombouts
PDF
Open Access
Internationale samenwerking in strafzaken: Regelgeving
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Internationale samenwerking in strafzaken. Rechtspraak
K. Lammens
PDF
Open Access
Beteugeling van de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Haalbaarheidsstudie: Het bekijken van de mogelijkheden voor het monitoren van de effectiviteit van alternatieve sancties bij twee Antwerpse projecten voor ''harde kernjongeren'': ADAM en Uturn
Paul Ponsaers, F. Cammaert
PDF
Open Access
Onveiligheidsbeleving meten: nieuwe instrumenten
G. Vanderveen
PDF
Open Access
Geweld verslagen? Een studie naar de effectiviteit van preventieve maatregelen op basis van een systematische review
S. Bogaerts, L. Van Der Knaap, L. Nijssen

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Rechercheportret in de opsporing
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Language Practices in Social Work. Categorisation and accountability in child welfare
C. Van Nijnatten
PDF
Open Access
Institutionalizing Restorative Justice
J. Vanacker