Issue 5. September / October 2019 (Panopticon, Jaargang I Volume 40)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De gele duikboot
De beleidsintenties van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving
Tom Vander Beken

Artikel | Article

PDF
Open Access
De relatie tussen etniciteit en pestgedrag bij jongeren naargelang de etnische samenstelling van de schoolpopulatie: diversiteit en (bi-)etniciteit als mogelijke risicofactoren voor slachtofferen daderschap?
Een overzicht betreffende de prevalentieverschillen inzake klassiek en cyberpestgedrag tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond alsook tussen mono- en bi-etnische jongeren
Jop Van der Auwera
PDF
Open Access
De transitie naar superdiversiteit en majorityminority- cities. Over de nood aan interculturalisering van politie en justitie
Dirk Geldof

Ronde tafel | Round-table

PDF
Open Access
Forensisch welzijnswerk en sociale grondrechten. De huidige betekenis van de rechtenbenadering voor het forensisch welzijnswerk
B. Claes, L. Naessens, L. Bradt, D. Bamelis, J. Boxstaens

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Onrecht moet falen. Over Bas van Stokkoms intellectuele dwaalarbeid in een versteende juridische wereld
Maarten Colette
PDF
Open Access
COSA als alternatief voor sociale uitsluiting
Mechtild Höing, Audrey Alards, Bart Claes
PDF
Open Access
Twintig jaar Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw
Katrien Lauwaert
PDF
Open Access
Salduz Plus: een min voor politieverhoorders? Impactmeting in het werkveld
Felix Verlet, Dries Verlet
PDF
Open Access
De weg naar Echternach. Over de lange weg van inwerkingtreding van de wetten interne en externe rechtspositie van de gedetineerden
Rudy Van De Voorde, Kristel Van Driessche

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Aantekeningen bij een moord
Maarten Colette