Een exploratieve studie naar de criminele carrières van druggebruikende delinquenten op basis van Belgische (parket)data

auteur Charlotte Colman
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 1. January / February 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Criminografie en methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology
publicatie datum 12 februari 2015
taal Dutch
pagina 69
samenvatting

In de etiologie besteedde men de eerste honderd jaar vooral aandacht aan de verklaring van individuele verschillen tussen personen. Longitudinaal onderzoek (naar de evoluties van criminele carrières) neemt een start met de prominente longitudinale studie van de Gluecks (1950) en is mondjesmaat gegroeid (Wolfgang, Figlio & Sellin, 1972; West, 1969). Het criminele carrière paradigma heeft dit alles in een stroomversnelling gebracht.

Open Access  bekijk het artikel als PDF