Een exploratieve studie naar de criminele carrières van druggebruikende delinquenten op basis van Belgische (parket)data

author Charlotte Colman
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 36
issue Issue 1. January / February 2015
section Rubriektekst | Editorial note
  Criminografie en methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology
date of publication Feb. 12, 2015
language Dutch
pagina 69
abstract

In de etiologie besteedde men de eerste honderd jaar vooral aandacht aan de verklaring van individuele verschillen tussen personen. Longitudinaal onderzoek (naar de evoluties van criminele carrières) neemt een start met de prominente longitudinale studie van de Gluecks (1950) en is mondjesmaat gegroeid (Wolfgang, Figlio & Sellin, 1972; West, 1969). Het criminele carrière paradigma heeft dit alles in een stroomversnelling gebracht.

Open Access  view the article as PDF