43. Eigenrichting (Cahiers Politiestudies, Jaargang 2017)

Editoriaal

PDF
Editoriaal
Eigenrichting? De grenzen van democratische zelfbescherming
Elke Devroe, Janine Janssen, Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Bas van Stokkom, Kees van der Vijver

Discussie

PDF
Eigenrichting en rechtshandhaving door burgers
Een overzicht van dimensies, vormen en praktijken
Elke Devroe, Janine Janssen, Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers, Kees Van de Vijver, Bas van Stokkom

Artikelen

PDF
Juridische grenzen van geoorloofde eigenrichting
Noodweer en burgerarrest: verwant maar verschillend
Ad Machielse
PDF
De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België
Een historische inkijk
Paul Ponsaers
PDF
Meer of minder eigenrichting door buurtwachten?
Marco van der Land
PDF
Eigenrichting in het kader van eerherstel
Janine Janssen
PDF
Van cohesie naar conflict
Een hypothese over ontwikkelingen in eigenrichting
Ben Rovers
PDF
Het digitale schandaal als vorm van eigenrichting
Peter Vasterman
PDF
Vrijwilligers in een politiezone
Het geheim van een goed huwelijk
Eddy Van Daele, Joyce Van de Voorde

Discussie

PDF
Vigilantes en digilantes
Democratische spelregels voor burgerpatrouilles en opsporingsmeutes
Bas van Stokkom, Eric Bervoets

Boekbespreking

PDF
De offshore wereld ontmaskerd. Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen
Marcel Pheijffer