Juridische grenzen van geoorloofde eigenrichting

Noodweer en burgerarrest: verwant maar verschillend

auteur Ad Machielse
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 43. Eigenrichting
onderdeel Artikelen
publicatie datum 10 mei 2017
taal Dutch
pagina 31
samenvatting

De burger mag het recht niet in eigen hand nemen. Dit beginsel lijdt uitzondering als de
overheid de burger niet kan beschermen en het recht niet zelf kan handhaven. Noodweer en
burgerarrest vullen dan het tekort van de overheid op. In zoverre zijn beide aan elkaar verwant.
Leidt deze verwantschap tot gelijkenis? Staan zij volkomen los van elkaar of raken zij elkaar?
En welke regels gelden dan? Op dergelijke vragen probeert deze bijdrage een – beperkt – licht
te werpen. Zo zal aandacht worden geschonken aan de achtergrond en het karakter van beide
verschijnselen, de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de burger rechtmatig handelen
in noodweer of burgerarrest en de complicaties wanneer beide samenlopen. Per onderdeel zullen
noodweer en burgerarrest met elkaar worden vergeleken.