Vrijwilligers in een politiezone

Het geheim van een goed huwelijk

auteurs Eddy Van Daele
  Joyce Van de Voorde
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2017
aflevering 43. Eigenrichting
onderdeel Artikelen
publicatie datum 10 mei 2017
taal Dutch
pagina 123
samenvatting

In tegenstelling tot in de ons omringende landen is de structurele inzet van vrijwilligers in
Belgische politiezones nog steeds eerder uitzonderlijk. Een tweetal jaar terug gaf een analyserapport
van de vaste commissie van de lokale politie (Vaste Commissie van de Lokale Politie,
2014), zelfs aan dat het in de huidige juridische context niet aan te raden is om met vrijwilligers
aan de slag te gaan. Zoals zo vaak evolueren de geesten sneller op de werkvloer dan in de
managementtoren. Zo incorporeerde politiezone Het Houtsche met succes een uitgebreide
vrijwilligerswerking structureel in de organisatie. Dit voorbeeld werkt viraal en in sneltempo
slaan ook andere zones deze weg in. Hoe bewijst de praktijkervaring dat de juridische en andere
bezwaren tegen het werken met vrijwilligers geen substantiële belemmering vormen? Wat is de
politiële en maatschappelijke meerwaarde van deze structurele inzet waarbij bewust gekozen
werd voor een vrijwilligerstakenpakket zonder politiële bevoegdheden?