De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk (Panopticon Libri, 2014)

Artikelen

PDF
Voorwoord
Veerle Scheirs
PDF
Probleemstelling, analysekader en onderzoeksvragen
Veerle Scheirs
PDF
Wettelijk kader en historische achtergrond
Van Jules Lejeune tot de strafuitvoeringsrechtbanken
Veerle Scheirs
PDF
Methodologie
Veerle Scheirs
PDF
De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk
Een chronologische analyse van het beslissingsproces
Veerle Scheirs
PDF
Balanceren tussen sociale re-integratie en bescherming van de maatschappij
Veerle Scheirs
PDF
De macht van de psychosociale dienst als adviesverlener
Veerle Scheirs
PDF
Discussie en conclusie
Veerle Scheirs