De rule of law in Kosovo

Een stand van zaken

author Jelle Janssens
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 36
issue Issue 1. January / February 2015
section Rubriektekst | Editorial note
  Vervolging, berechting en magistratuur / Prosecution, Sentencing and Judiciary
date of publication Feb. 12, 2015
language Dutch
pagina 50
abstract

Deze zomer werd het mandaat van de European Union Rule of law Mission in Kosovo (EULEX) met twee jaar verlengd tot juni 2016. Deze verlenging gaat gepaard met een aantal configuratiewijzigingen
binnen de missie en een versnelde transfer van bevoegdheden richting de Kosovaarse autoriteiten. Tegen 2016 dienen alle rule of law instellingen zoals de politie, justitie en douane volledig in handen te zijn van Kosovaarse functionarissen, inclusief de verantwoordelijkheid voor het vervolgen van oorlogsmisdaden, financiële criminaliteit, corruptie en georganiseerde criminaliteit – misdrijven waarvan door de Europese Unie herhaaldelijk wordt beweerd problematisch te zijn voor Kosovo (EULEX, 2009; EULEX, 2012, European Commission, 2014a (staff); Joint Rule of Law Coordination Board, 2014).
De laatste keer dat Kosovo een dergelijke versnelling heeft meegemaakt vanuit de internationale gemeenschap wat bevoegdheden betreft op het gebied van justitie en veiligheid was na de rellen van maart 2004. Tien jaar geleden dus. Toen kwam er geweld aan te pas. Deze keer echter niet. Betekent dit dat EULEX het veel beter doet dan de toen verguisde United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)? Betekent de versnelde overdracht van bevoegdheden op het gebied van vervolging van ernstige en complexe zaken dat de Kosovaarse instellingen er eindelijk, na 15 jaar internationale bijstand, klaar voor zijn?

Open Access  view the article as PDF