6. November / December | November / December 2012 (Panopticon, Jaargang | Volume 33)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Burgers als preventieve guardians. Methodologische lessen uit een verkennende omgevingsanalyse naar basisfunctionaliteiten
Henk Elffers

Artikel | Article

PDF
Open Access
Politiesterkte en omgevingsindicatoren
L. Pauwels, Jannie Noppe, Antoinette Verhage
PDF
Open Access
Slachtofferschap en onveiligheidsbeleving van adolescenten op het openbaar vervoer. Een verkennend onderzoek naar de intermediaire rol van slachtofferschap, routineactiviteiten en levensstijlen.
D. Bourgois, L. Pauwels

Forum

PDF
Open Access
De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlast. Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid
Diederik Cops, Johan Put, Stefaan Pleysier

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Verhoorcoaches in de Belgische recherchepraktijk
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
Wijzigingen in de regeling van de juridische tweedelijnsbijstand. De toegang tot de pro deo advocaat wordt verkleind door een onlogische interpretatie van de notie onvermogend “behoudens tegenbewijs”.
I. Flachet, J. Dereymaeker
PDF
Open Access
Bespreking proefschrift Small numbers, big problems. Het levensverhaal en ( jeugd)delinquente traject van vrouwelijke gedetineerden.
An Nuytiens
PDF
Open Access
Reflecties inzake suïcidepreventie in een detentiecontext
H. van Vlaake, R. van Ameele
PDF
Open Access
VN-antifoltercomité moeizaam uit de startblokken
Tom Daems

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Moedwil, misverstand of onvermogen?
Annelies De Schrijver
PDF
Open Access
Pleidooi voor een interactionistische criminologie
Christophe Vandeviver