Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek (Panopticon Libri, 2014)

Artikelen

PDF
Voorwoord
Antoinette Verhage, Lieven Pauwels, Saaske De Keulenaer
PDF
Over kattenkwaad en jeugdcriminaliteit van twaalfminners in grootstedelijke context
Rapportering van de eerste beschrijvende en verkennende resultaten
Nele Schils, Lieven Pauwels
PDF
De relatie tussen economische achtergesteldheid en onveiligheidsbeleving: een Gentse buurtanalyse
Wim Hardyns, Lieven Pauwels
PDF
Belgische misdaadtrends in Europees perspectief: een Belgische exceptie?
Jan van Dijk
PDF
Op zoek naar financieel-economische criminaliteit
Antoinette Verhage
PDF
Reflecties over de verticale integratie tussen de politioneel geregistreerde criminaliteit en de parketstatistieken
Ellen Van Dael, W. De Bruycker
PDF
Daders van drugsdelicten: recidive tijdens en na hun probatiemaatregel
Saaske De Keulenaer, Stefan Thomaes, Ciska Wittouck, Freya Vander Laenen
PDF
‘Illegalen’ in de gevangenis
Een eerste analyse van de gevangenispopulatie in België op basis van de verblijfstatus
Steven De Ridder, Kristel Beyens