Criminaliteit en onveiligheid bevraagd. Evoluties, methodologische knelpunten en uitdagingen bij de victim survey

authors Stefaan Pleysier
  Geert Vervaeke
  Johan Goethals
journal Panopticon Libri (ISSN: )
volume 2010
issue Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek
section Artikelen
date of publication Oct. 22, 2010
language Dutch
pagina 9
abstract

Een van de belangrijkste opdrachten van criminologen is het beschrijven en het verklaren van criminaliteit en onveiligheid. Het instrumentarium om deze opdracht te vervullen is echter niet steeds bijzonder trefzeker, en wordt op alle niveaus geregeld blootgesteld aan twijfel en kritiek. In deze bijdrage wordt het ontstaan, de tijdsgeest van die ontstaansperiode, en de evolutie van de victim survey belicht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het criminografisch onderzoek, en meer in het bijzonder het slachtofferonderzoek, in ons land. Er wordt stilgestaan bij de methodologische knelpunten die haast inherent verbonden zijn aan elke victim survey, en meer in het bijzonder ook bij de situatie van de Veiligheidsmonitor als Belgische victim survey. Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan enkele cruciale randvoorwaarden die een noodzakelijk kader vormen om tot kwalitatief hoogstaande data te komen.