De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

authors Coen van Gulijk
  Wim Hardyns
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2014
issue 33. De toekomst van de politie
section Artikelen
date of publication Jan. 5, 2015
language Dutch
pagina 69
abstract

Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de politie. In dit artikel bieden we een overzicht van de bestaande drones en komen de belangrijkste controversen met betrekking tot drones en de explosieve groei van de civiele drones aan bod. Tot slot staan we stil bij de problematiek met betrekking tot de gefragmenteerde wetgeving rond drones. We baseren ons hiervoor op een recente interventie van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Siim Kallas, wat als een keerpunt kan beschouwd worden in de zoektocht naar een juridisch kader voor de verwachte miljardenindustrie inzake drones. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor het politiewerk in de toekomst, zoals controles op correct gebruik van civiele drones en interventies wanneer ongevallen met drones zich voordoen. In die optiek is het van belang de politiesector intensief te betrekken in de regulering van deze nieuwe technologie, want het tijdperk van de drones staat voor de deur.