Politie, vakorganisatie en gezag

author Thierry Gillis
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2014
issue 31. Het gezag van de politie
section Artikelen
date of publication April 30, 2014
language Dutch
pagina 71
abstract

Deze bijdrage is niet de weergave van een studie maar een getuigenis. De auteur gebruikt zowel theoretische referenties als zijn persoonlijke ervaringen om de relatie tussen politie en vakorganisatie te beschrijven. Rode draad is het begrip ‘gezag’. De rollen van beide actoren maar ook hun interne onderlinge verscheidenheid komen aan bod. Dit gebeurt via een beschrijving van hun onderlinge relatie intern maar ook extern de politie. De auteur besluit met een aantal lessen voor de toekomst.