Politie en haar gezag: nogmaals

author Lodewijk Gunther Moor
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2014
issue 31. Het gezag van de politie
section Artikelen
date of publication April 30, 2014
language Dutch
pagina 11
abstract

In 2002 bracht de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een standpunt uit over het gezag van de politie getiteld ‘Politie en haar gezag’. De aanleiding tot het verwoorden van dit standpunt waren de voortdurende discussies over het gezag van de politie. In dit artikel staat een terugblik op dit standpunt en komt de vraag aan de orde in hoeverre dit standpunt nog actuele betekenis heeft. Wat is de huidige relevantie van de toen aangeven oplossingsrichtingen? En welke conclusies kan men hieraan verbinden?