Training als antidotum tegen corruptie bij Douane en Accijnzen

author Gundrun Vande Walle
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 151
abstract

Anti-corruptietraining is een preventieve maatregel die steeds meer wordt toegepast binnen organisaties om zich te wapenen tegen corrupte praktijken en ook sterk aangemoedigd wordt vanuit die internationale organisaties die de toon aangeven van het anti-corruptiebeleid. Slechts weinig van die trainingen worden achteraf aan een evaluatie onderworpen waardoor het ook niet duidelijk is of een dergelijke training enig preventief effect heeft. In deze bijdrage gaan we in op het belang van trainingen als deel van een anti-corruptiebeleid en op de voorwaarden voor het slagen van een training. Dat doen we ten eerste op basis van de wetenschappelijk literatuur over trainingen in ethiek en integriteit. Ten tweede baseren we ons op de evaluatie van een anti-corruptietraining voor de Belgische administratie Douane en Accijnzen. Met deze analyse willen we bijdragen aan de kwaliteit van anti-corruptietrainingen.