Regels bij de politie: volgen, buigen of breken

authors Kim Loyens
  Annelies De Schrijver
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 91
abstract

Louter de wetten, regels en procedures volgen is onvoldoende om zich als politieambtenaar
integer te gedragen. Het is echter wel de noodzakelijke basis. In dit artikel wordt dieper in gegaan
op het belang van regels voor politieambtenaren en het spanningsveld dat kan ontstaan tussen
legaliteit enerzijds en ethiek anderzijds. De resultaten van twee empirische onderzoeken worden
gepresenteerd om dit spanningsveld te illustreren. Het eerste onderzoek geeft een inzicht in de
basishouding ten aanzien van regels van aspirant-inspecteurs op de politieschool. Het tweede
onderzoek inventariseert ten eerste verschillende regeldilemma’s waarmee politieambtenaren
in de praktijk worden geconfronteerd. Ten tweede wordt in dit onderzoek de theorie van ‘moral
disengagement’ toegepast om de beslissingen van de politieambtenaren in die specifieke situaties
te verklaren. Beide onderzoeken illustreren hoe politieambtenaren de regels in de praktijk
volgen, buigen of breken.