De deontologische code van de Belgische politie

author C. De Troch
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 181
abstract

Het artikel is een praktijkgetuigenis over de deontologische code en de deontologische commissie waarin de bedoelingen van de wetgever worden getoetst aan de huidige stand van zaken, geconcretiseerd in een aantal praktijkvoorbeelden. Om de aard, de opdracht en de werking van de deontologische commissie beter te begrijpen wordt zowel het ontstaan, de evolutie en toekomst van de deontologische code kort geschetst evenals het cultureel referentiekader in de periode voor de politiehervorming in herinnering gebracht. Verder wordt er ingegaan op de redenen waarom er nood is aan een deontologische commissie als instrument om de evolutie van de deontologische code op te volgen. Daarnaast handelt het artikel over het ontstaan van en de afstemming met het Expertise en adviespunt Integriteit bevoegd voor het behandelen van concrete vragen van mandaathouders. Aan de hand van een aantal inhoudelijke vragen die de deontologische commissie kon behandelen wordt het breed bevoegdheidsdomein van de commissie aangetoond. Tot slot volgen enkele beschouwingen over hoe de deontologische code in een moderne politieorganisatie een cultuurbepalende factor is, met de vraag of ze vertrekt vanuit een ‘waakhond concept’ dan wel vanuit het principe van coachende begeleiding.