De instroom van migranten en etnische minderheden in de drughulpverlening

Een verkennende studie

auteurs Eva Blomme
  Charlotte Colman
  Charlotte De Kock
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 38
aflevering Issue 2. March / April 2017
onderdeel Artikel | Article
publicatie datum 9 maart 2017
taal Dutch
pagina 102
keywords migrant and ethnic minorities, migranten en etnische minderheden, vertegenwoordiging, drughulpverlening, representation, barrières, barriers, drug treatment
samenvatting

The representation of migrants and ethnic minorities in drug treatment: a prospective study
Ethnic diversity within drug treatment has not often been researched in Belgium. This study explores the representation of migrants and ethnic minorities in Belgian drug treatment, followed by the examination of different barriers that migrants and ethnic minorities encounter during various phases of treatment (i.e. intake, referral, treatment, discharge) and several kinds of treatment (day-care centres, medical and social care centres, crisis centres, therapeutic communities).

Open Access  bekijk het artikel als PDF