Bewuste besluitvorming in opsporingsonderzoeken of de kunst van voor- en achteruit kijken

Scenariodenken in de opsporing. Een aanzet vanuit Nederland

auteur Kirsten Snijders
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 6. November / December 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Opsporing en politie / Police and Investigation
publicatie datum 23 november 2015
taal Dutch
pagina 547
samenvatting

Scenariodenken, ofwel werken met hypotheses en scenario’s, kent meerdere toepassingen. Het kan dan gaan om organisatiescenario’s, zoals omschreven in de Belgische ‘Visie voor de politie 2025’, om contextuele scenario’s waarbij maatschappijbeelden onder de loep genomen worden, maar ook om operationele scenario’s in bijvoorbeeld rechercheonderzoeken. Deze bijdrage gaat in op de waarde van operationeel scenariodenken binnen opsporingsonderzoeken. Het artikel laat de kracht van scenariodenken zien en de relevantie ervan voor zowel tactisch als strategisch leidinggevenden om meer keuzebewust en sturend te handelen bij de inzet van interventiestrategieën in rechercheonderzoeken.

Open Access  bekijk het artikel als PDF