Policing Terrorism

Canadian Perspectives and Practices

authors Curt Taylor Griffiths
  Laura Huey
  Rose Ricciardelli
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
publicatie datum 1 février 2017
langue English
pagina 209
abstract

Dit artikel geeft een overzicht van de manier van werken inzake radicalisering en terroristische
activiteiten in Canada, met specifieke focus op de Jihadi groeperingen. Vanuit het kader van
inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten, worden de specifieke beleidsstrategieën en de antwoorden die worden geformuleerd in de strijd tegen terrorisme verkend. Deze behelzen enerzijds
antwoorden in het kader van inlichtingen, zoals de Canadian Security Intelligence Services of
de Canadian Security Establishment, federale politiediensten en de Royal Canadian Mounted
Police, die worden bijgestaan door provinciale diensten van de politie en internationale partners.
Bij het in kaart brengen van de politionele reacties op diverse niveaus van beleidsorganisatie
en hun connecties met gemeenschapsgerichte politie regelingen wordt bediscussieerd hoe het
Canadese beleid momenteel het fenomeen van radicalisering preventief tracht te voorkomen
met als doel het beter inschatten van de huidige en toekomstige dreigingen.