Een stukje van de puzzel!

Over de bijdrage van de recherchepsycholoog bij de lokale aanpak van terroristische dreigingen en geweld

authors Ellen Harbers
  Ursula de Vries
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
publicatie datum 1 février 2017
langue Dutch
pagina 191
abstract

De inzet van de regionale recherchepsycholoog bij de Nationale Politie bij de aanpak van
potentieel terroristisch geweld is in ontwikkeling. Dit artikel geeft een beeld van de lokale
politie eenheid Oost-Nederland, die de mogelijkheden onderzoekt over de inzet van de recherchepsycholoog bij dit mondiale probleem. Eerdere incidenten laten zien dat psychosociale
problemen en psychische kwetsbaarheid een significante rol spelen bij zowel radicalisering als
bij terrorisme. De eenheid Oost-Nederland is derhalve van mening dat de recherchepsycholoog
een belangrijke meerwaarde kan hebben bij de aanpak van potentieel terroristisch geweld. De
kennis en ervaring die zij hebben op het gebied van risicotaxaties kunnen van grote waarde
zijn in de lokale casuïstiek. De psychologische interpretatie van een persoonlijke levensloop
kan, aan de hand van risico- en beschermende factoren voor geweld, handvatten bieden voor
de aanpak van deze persoon.