The Aarhus Model

The Advantage of a Multiagency Approach in Preventing Radicalization and Violent Extremism

author Allan Aarslev
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
date of publication Feb. 1, 2017
language English
pagina 205
abstract

In de Deense stad Aarhus hebben lokale actoren en de politie in 2007 de krachten gebundeld
in de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme. Hun preventiestrategie staat
intussen bekend als het Aarhusmodel en is specifiek gericht op ‘home grown’ terrorisme. In een
korte Engelstalige bijdrage beschrijft Mols Henning dit model en de voordelen van de nauwe
samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren in Aarhus. Kort samengevat,
bouwt het Aarhusmodel verder op de klassieke initiatieven inzake criminaliteitspreventie,
aangevuld met de expertise van een interdisciplinaire werkgroep inzake radicalisering. Daarbij
zet men zowel in op algemene sensibilisering (via publieke ontmoetingen, infosessies voor
middenveldorganisaties en lokale gemeenschappen, themadagen voor professionals, interactieve
workshops in scholen, etc.) als op preventie van individuele risicogevallen.