Aansluiten bij het ‘grote fascistische monster’

Inzicht in het toetredingsproces van extreemrechtse individuen

author Maarten De Waele
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
publicatie datum 1 février 2017
langue Dutch
pagina 39
abstract

Deze bijdrage bespreekt mechanismen en processen die een individu ertoe aanzetten om
lid te worden van extreem-rechtse groeperingen. Vertrekkend vanuit een theoretisch model
worden naast de push en pull factoren tevens de processen van framing (het mentale kader
dat individuen proberen eigen te maken) en socialisatie (het sociale en emotionele element dat
individuen met de groep bindt) besproken. Door in gesprek te gaan met (voormalige) leden
van extreemrechtse groepering komt de auteur tot factoren die een cruciale rol spelen in de
individuele levensloop.