Diefstal in woningen (Cahiers Integrale Veiligheid, 2012)

Editoriaal

PDF
Editoriaal
Stef Christiaensen

artikel

PDF
Diefstal in woningen: inleidende situering van het fenomeen
Stijn Van Daele
PDF
Geografische profilering van seriematige inbrekers
Een brug tussen theorie en praktijk
Rachid Kerkab, Els Enhus
PDF
Naburig herhaald slachtofferschap bij woninginbraken
Een verkenning van nieuwe paden voor het inbraakpreventiebeleid
Rachid Kerkab, Marijke Deroover
PDF
De rol van omgevingskenmerken in de selectie van geschikte doelwitten van woninginbraak
Christophe Vandeviver, Stijn Van Daele
PDF
Rondtrekkende dadergroepen als (niet zo) nieuw dadertype
Stijn Van Daele, Sandrine Dubois
PDF
De dief creëert de gelegenheid
Isabel Verwee
PDF
Een rationele technopreventie: anticiperen op het inbraakproces
Ivo Schoeters
PDF
Alleen verplicht inbouwen van preventiemaatregelen helpt tegen inbraak
Ben Vollaard
PDF
Communicatie bij technopreventief advies: bereik en tevredenheid
Dave Gelders, Stefaan Pleysier, Johan Deklerck, Leen Symons
PDF
Buurtinformatienetwerken (BIN) als wapen in de strijd tegen woninginbraken
Dafne Vanhelleputte
PDF
Op het spoor van dieven
Een introductie in de (mogelijkheden en beperkingen) van politioneel-gerechtelijke activiteiten bij diefstal in woningen
Luk Baetens, Stef Christiaensen
PDF
Slachtofferschap bij diefstal in woningen
Birgit Vanderstraeten, Katrien Mestdagh, Inge Vanfraechem, Ivo Aertsen
PDF
Hercosi in het kader van de integrale aanpak van woninginbraken in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken
Kristien Vanderhoeven, Ludwig Vandenhove, Alexander van Liempt, Johan Gielen
PDF
Herstelbemiddeling bij diefstal in woningen
Ivo Aertsen, Annemie Gaethofs, Lien Soetewey, Filip Van Gorp, Kris Vanspauwen
PDF
De neuzen in dezelfde, juiste richting
De beheersing van diefstal in woningen vanuit integraal en geïntegreerd perspectief
Stef Christiaensen, Arne Dormaels