Issue 1. January / February 2014 (Panopticon, Jaargang | Volume 35)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Van denkfouten en bias tot skeptische putten
Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf
Luc Robert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Diversiteit in de opsporing en vervolging van economische uitbuiting
De interpretatieruimte onderzocht in twee kwalitatieve onderzoeksprojecten
Jolynn Debacker, Kim Loyens
PDF
Open Access
Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomst
Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Evi Verdonck, Johan Put

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Sociale fraude en menselijke waardigheid
Een ronde tafeldebat over fraudebestrijding en de OCMW’s
Bart Claes, Thomas Maeseele, Leo Van Garsse, Nicole Vettenburg
PDF
Open Access
Werkgroep Jeugdsanctierecht: voorstel voor een constructief jeugdsanctierecht
Sabien Hespel
PDF
Open Access
Ontwikkelingen op vlak van EU procedureel strafrecht: het nieuwe ECPI-manifest
Wendy De Bondt
PDF
Open Access
15th meeting of the Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes
Lynn Verrydt
PDF
Open Access
Pleidooi voor en Voorstel van Gemeenschappelijke Straftoemetingsbeginselen voor bedrijven in de EU
Vanessa Franssen
PDF
Open Access
Sociale netwerkanalyse in de criminologie: een perspectief met toekomst
Marieke Vlaemynck

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Choice of Forum in Cooperation Against EU Financial Crime
Wendy De Bondt