Issue 3. Mei-Juni 2021 (Panopticon, Jaargang I Volume 42)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Het strafkarakter van straffen: Kunnen we streven naar een ‘positieve’ straf?
Elli Gilbert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Seksueel geweld in België: Aard, omvang en risicofactoren van slachtofferschap van seksueel geweld in een nationaal representatieve bevolkingssteekproef
Evelyn Schapansky, Joke Depraetere, Ines Keygnaert, Christophe Vandeviver
PDF
Het monitoren van politiegeweld met de dood als gevolg
De verzameling en kwaliteit van beschikbare data onderzocht
Jasper De Paepe, Marleen Easton

Forum

PDF
Open Access
Sekswerk in tijden van corona: Hét bewijs dat we moeten streven naar de decriminalisering van de sekswerksector?
Pia Struyf, Daan Bauwens

Rubriektekst | Editorial note

PDF
20 jaar Culture of Control
Begrijpen we beter waarom de aanpak van criminaliteit verandert?
Kristof Verfaillie
PDF
Een public health-hervorming in de geestelijke gezondheidszorg vraagt ook om het herdenken van juridische modellen
Tom Balthazar
PDF
Een stem geven aan Roma door visueel onderzoek: Voordelen en valkuilen van photovoice
Sofie De Bus, An Nuytiens

Boekbespreking | Book review

PDF
Intimate partner violence: New perspectives in research and practice
Janneke M. Schokkenbroek