39. Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit (Cahiers Politiestudies, Jaargang 2016)

Artikelen

PDF
Criminele-organisatie-criminaliteit
Antoinette Verhage, Ann Jorissen, Ruth Prins, Jelle Jaspers
PDF
Organisatie en criminaliteit
Antoinette Verhage, Toine Spapens
PDF
Fiscale fraude als industrie
Miguel Janssoone
PDF
Kartels en georganiseerde criminaliteit
Hoe boven- en onderwereld elkaar ontmoeten
Jelle Jaspers, H. van de Bunt
PDF
Prostitutie en georganiseerde criminaliteit?
De aanpak van wantoestanden binnen de sector
Dominique Boels
PDF
Een vergelijking tussen terrorisme en georganiseerde criminaliteit inzake organisatie, financiering en samenwerking
Nicolas Gosselin
PDF
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders voor organisatiecriminaliteit
Sarah De Geyter
PDF
De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland
Hoe het lokale bestuur een partner werd in de gezamenlijke strijd tegen georganiseerde criminaliteit
Ruth Prins
PDF
Datamining voor Fraudedetectie
Jellis Vanhoeyveld, David Martens, Bruno Peeters

Opinie

PDF
Molenbeek (maart 2016) na Parijs (november 2015)
Het kanaalplan en de sluipende privatisering
Paul Ponsaers, Elke Devroe

Debat

PDF
De staat waarin onze politie archiveert
Onderzoek politiedoden, recensie en toevoeging
Michel van Hulten
PDF
Reactie op recensie en toevoeging van de heer Van Hulten
Eveline Thoonen, Wilma Duijst