Integriteit van de politie: waar gaat het om?

author Leo Huberts
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 13
abstract

Het thema integriteit van de politie roept vele intrigerende vragen op. Dit artikel richt zich vooral op de vraag: ‘Wat is integriteit, om wat voor vraagstuk gaat het?’ Iedereen wil het zijn; het is desastreus wanneer je integriteit in twijfel wordt getrokken. Tegenover dat belang staat de ongrijpbaarheid. Wat is integer en wat niet? De kern van dit artikel bestaat uit een samenvatting van acht visies op integriteit, gevolgd door illustraties uit de politiesector. Daarna wordt een aantal aspecten van integriteit verduidelijkt: ‘Wat is de relatie met moraal en ethiek, om wat voor object gaat het (handelen), wie bepaalt of het handelen in overeenstemming is met de morele criteria die gelden, wanneer is sprake van integritisme?’