Integriteit van de politie: waar gaat het om?

auteur Leo Huberts
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 24. Integriteit en Deontologie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 3 september 2012
taal Dutch
pagina 13
samenvatting

Het thema integriteit van de politie roept vele intrigerende vragen op. Dit artikel richt zich vooral op de vraag: ‘Wat is integriteit, om wat voor vraagstuk gaat het?’ Iedereen wil het zijn; het is desastreus wanneer je integriteit in twijfel wordt getrokken. Tegenover dat belang staat de ongrijpbaarheid. Wat is integer en wat niet? De kern van dit artikel bestaat uit een samenvatting van acht visies op integriteit, gevolgd door illustraties uit de politiesector. Daarna wordt een aantal aspecten van integriteit verduidelijkt: ‘Wat is de relatie met moraal en ethiek, om wat voor object gaat het (handelen), wie bepaalt of het handelen in overeenstemming is met de morele criteria die gelden, wanneer is sprake van integritisme?’