Juridische grenzen van geoorloofde eigenrichting

Noodweer en burgerarrest: verwant maar verschillend

author Ad Machielse
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 43. Eigenrichting
section Artikelen
date of publication May 10, 2017
language Dutch
pagina 31
abstract

De burger mag het recht niet in eigen hand nemen. Dit beginsel lijdt uitzondering als de
overheid de burger niet kan beschermen en het recht niet zelf kan handhaven. Noodweer en
burgerarrest vullen dan het tekort van de overheid op. In zoverre zijn beide aan elkaar verwant.
Leidt deze verwantschap tot gelijkenis? Staan zij volkomen los van elkaar of raken zij elkaar?
En welke regels gelden dan? Op dergelijke vragen probeert deze bijdrage een – beperkt – licht
te werpen. Zo zal aandacht worden geschonken aan de achtergrond en het karakter van beide
verschijnselen, de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de burger rechtmatig handelen
in noodweer of burgerarrest en de complicaties wanneer beide samenlopen. Per onderdeel zullen
noodweer en burgerarrest met elkaar worden vergeleken.