De magere opbrengst van dertig jaar continue professionalisering in de rampenbestrijding in Nederland

auteur Ira Helsloot
tijdschrift Reeks Veiligheidsstudies (ISSN: )
jaargang 2015
aflevering 12. Zicht op first responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België
onderdeel Artikelen
publicatie datum 13 oktober 2015
taal Dutch
pagina 323
samenvatting

Sinds de Wet rampenplannen uit 1982 wordt in Nederland continu ingezet op professionalisering van de rampenbestrijding: intensievere samenwerking van hulpdiensten en andere overheidsorganen door meer coördinerende functionarissen, betere plannen, opleidingsverplichtingen en meer oefening. Tot enig aantoonbare verbetering van de output van de rampenbestrijding heeft dit vrijwel niet geleid. In tegendeel: in enkele recente incidenten lijkt het er zelfs op dat de frontlijnhulpverleners zo ‘geremd’ worden door deze woekerende professionalisering dat ze niet eens meer ‘gewoon’ hun werk doen. Twee tegengestelde bewegingen zijn nu zichtbaar. Enerzijds wordt in het nationaal beleid de oplossing gezocht in nog verdergaande professionalisering en centralere aansturing van de rampenbestrijding. Anderzijds zijn er initiatieven om de rampenbestrijding sterk te vereenvoudigen en meer te vertrouwen op de zelfredzaamheid van burgers.