Omgang tussen opvoeders en jongeren in de bijzondere Jeugdzorg

auteur Inge Roseeuw
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 38
aflevering Issue 6. November / December 2017
onderdeel Boekbespreking | Book review
publicatie datum 13 december 2017
taal Dutch
pagina 531
samenvatting

Karel De Vos, Institutionalisering van de pedagogische paradox: Sociaal-pedagogische benadering
van de geschiedenis van de Jeugdzorg vanaf de Belgische onafhankelijkheid tot aan
het decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013, Antwerpen, Garant, 2017, 238p.
Karel De Vos, Vijftig jaar Jeugdhulp in Jongerencentrum Cidar, Halve eeuw op zoek naar een
eigen(zinnige) pedagogie, Antwerpen, Garant, 2017, 187 p.

Open Access  bekijk het artikel als PDF