De (on)macht van de psychosociale dienst

Enkele reflecties bij de (mogelijke) impact van het psychosociaal verslag in het beslissingsproces van de strafuitvoeringsrechtbanken

auteurs Veerle Scheirs
  Stef Decoene
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 37
aflevering Issue 5. September / October 2016
onderdeel Editoriaal | Editorial
publicatie datum 6 oktober 2016
taal Dutch
pagina 393
samenvatting

In 2006 krijgt de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf een wettelijke basis. Belangrijke beslissingen inzake de extramurale aspecten van de strafuitvoering worden sinds 1 februari 2007 genomen door multidisciplinair samengestelde strafuitvoeringsrechtbanken (SURB). In concreto oordelen deze rechtscolleges over het strafuitvoeringstraject van gedetineerden met een straftotaal van meer dan drie jaar vrijheidsberoving. De beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank komen echter niet tot stand in een sociaal vacuüm, maar worden ge(co)produceerd in interactie met verschillende procesdeelnemers die doorheen verschillende beslissingsstadia in het beslissingsproces betrokken zijn (Scheirs, 2014). Zo neemt de SURB beslissingen op basis van een uitgebreid schriftelijk dossier waarin schriftelijke adviezen en verslagen worden opgenomen van onder meer gevangenisdirectie, psychosociale dienst (PSD) en Openbaar Ministerie, en volgt er ter zitting een tegensprekelijk debat waar sommige procespartijen de adviezen kunnen toelichten en worden gehoord.

Open Access  bekijk het artikel als PDF