Internering

Nieuwe interneringswet en organisatie van de zorg

auteur Katrien Hanoulle
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 6. November / December 2015
onderdeel Boekbespreking | Book review
publicatie datum 23 november 2015
taal Dutch
pagina 572
samenvatting

Op 5 mei 2014 werd de Wet betreffende de internering van personen uitgevaardigd (BS 9 juli 2014). Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de wet, die tot op heden nog niet in werking is getreden, werd op 5 mei 2015 in Gent een trefdag georganiseerd met de titel ‘De nieuwe interneringswet is een feit: een historische, actuele en toekomstige blik’. Experten uit verschillende domeinen – de academische wereld, de forensische psychiatrie, het gevangeniswezen, de rechterlijke orde en de advocatuur, de politiek, de hulpverlening – kwamen aan het woord om een kritisch licht op de nieuwe wet te laten schijnen. Voorliggend boek bevat de uitgebreide neerslag van hun betoog, aangevuld met enkele bijdragen van experten met betrekking tot de behoeften van en het aanbod voor geïnterneerden in België.

Open Access  bekijk het artikel als PDF