Herijking realisatie van de Nederlandse nationale politie

auteur Willy Bruggeman
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 6. November / December 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Opsporing en politie / Police and Investigation
publicatie datum 23 november 2015
taal Dutch
pagina 545
samenvatting

De vorming van de nationale politie in Nederland verloopt niet zoals gepland. De inwerkingtreding van de Politiewet 2012 op 1 januari 2013 bepaalde de start van de realisatie van de nationale politie. Het oorspronkelijke realisatieplan kent een tijdsspanne van vijf jaar en beschrijft de wijze waarop de vorming gestalte moest krijgen. Om de nationale politie in de basis neer te zetten was twee jaar voorzien, opgevolgd door een periode van drie jaar voor optimalisatie. Nu, halverwege de vorming van de nationale politie, kan geconcludeerd worden dat al veel is bereikt. Maar de tussenbalans die nu werd opgemaakt laat zien dat er sprake is van een niet geringe vertraging in de vorming van de nationale politie ten opzichte van het voorgenomen tijdpad.

Open Access  bekijk het artikel als PDF