Strafrecht en de informatiemaatschappij

auteur Gert Vermeulen
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 2. March / April 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Internationaal en Europees strafrecht / International and European Criminal Law
publicatie datum 25 maart 2015
taal Dutch
pagina 139
samenvatting

In Panopticon nr. 2014.6 verscheen reeds een kort verslag (van de hand van Els De Busser) over het 19de vijfjaarlijkse congres van de Association Internationale de Droit Pénal (AIDP), dat van 31 augustus tot 6 september 2014 werd gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië. Naar traditie publiceren we in deze rubriek ook een officieuze Nederlandse vertaling van de resoluties (officieel enkel aangenomen in het Engels, Frans en Spaans) van de vier secties van het congres, die respectievelijk handelen over algemene beginselen van strafrecht (I), bijzonder strafrecht (II), strafprocedure (III) en internationaal strafrecht (IV). De preambules van de sectieresoluties zijn hieronder niet mee opgenomen. Het overkoepelende congresthema en dus tegelijk de rode draad doorheen de secties was: de informatiemaatschappij en strafrecht.

Open Access  bekijk het artikel als PDF