In memoriam Patrick Hebberecht

auteur Christian Eliaerts
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 2. March / April 2015
onderdeel Forum
publicatie datum 25 maart 2015
taal Dutch
pagina 103
samenvatting

Op 17 januari 2015 overleed onverwacht prof. Patrick Hebberecht, gewoon hoogleraar criminologie en rechtssociologie aan de Universiteit Gent. Hij werd amper 63 jaar. Na zijn proefschrift over ‘De kriminologische wetenschap en primaire kriminaliseringsprocessen’ (1984, zie verder) doorliep hij de (voor die tijd nog) klassieke academische loopbaan van e.a. assistent tot zijn bevordering tot gewoon hoogleraar in 2001. Hij werd Voorzitter van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de faculteit Rechten (1992-1998) en was tot zijn overlijden Directeur van de onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie. Patrick doceerde cursussen over Theorie en onderzoek in de criminologie, Historische en kritische criminologie en Criminaliteitspreventie. Hij was ook geruime tijd lid van de redactie van Panopticon en Déviance et Société.

Open Access  bekijk het artikel als PDF