Communautarisering van de justitiehuizen in de Franse Gemeenschap

auteurs Annie Devos
  Sabine Riguel
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 2. March / April 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Maatschappelijke Dienstverlening / Social Work
publicatie datum 25 maart 2015
taal Dutch
pagina 131
samenvatting

De zesde staatshervorming en de hieraan gekoppelde communautarisering van de ‘Dienst Justitiehuizen’ plaatst het bredere domein de parajustitiële dienstverlening voor een ingrijpende uitdaging. Hierbij stelt zich de vraag hoe aan de beide zijden van de taalgrens in het samenspel tussen de betrokken actoren met deze herstructurering zal worden omgegaan. Eerder werd in dit tijdschrift gewezen op de complexiteit van deze oefening, maar tevens op de kansen die erin schuilgaan. In het bijzonder wordt gehoopt dat de structurele aanpassingen bijdragen tot een versoepeling en een humanisering van het samenspel tussen de burger en justitie, tussen de rationaliteit van de dienstverlening en deze van het strafrechtelijk optreden.
Gegeven de omvang en het delicate karakter van de opdracht wordt door de Gemeenschappen met een zekere behoedzaamheid tewerk gegaan. Tegelijk is er ongeduld bij de betrokken sectoren. Meer dan ooit lijkt dit een moment waarop de Gemeenschappen in hun beleidsontwikkeling van elkaar kunnen leren.
De deelredactie ‘Maatschappelijk Dienstverlening’ is verheugd enkele prominente vertegenwoordigers van de – vanaf 1 januari 2015 feitelijk onderscheiden – Franstalige dienst Justitiehuizen aan het woord te laten. De justitiehuizen bevinden zich bij uitstek op het snijpunt tussen strafrecht en het recht op maatschappelijke dienstverlening en menselijke waardigheid. Annie Devos en Sabine Riguel geven op het momentum van de overgang naar de Franse Gemeenschap, tekst en uitleg bij de gang van zaken bij onze zuiderburen.

Open Access  bekijk het artikel als PDF