Aan uitdagingen geen gebrek!

Een analyse van de beleidsintenties van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

auteur Brice De Ruyver
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 2. March / April 2015
onderdeel Editoriaal | Editorial
publicatie datum 25 maart 2015
taal Dutch
pagina 81
samenvatting

Justitie en veiligheid blijven hoog op de politieke agenda staan. Niet dat de meeste politici daar echt op aansturen, maar de ontwikkelingen op het vlak van veiligheid, nationaal en internationaal, en de niet-aflatende stroom van structurele en punctuele problemen waarmee de Belgische justitie blijft kampen, zorgen ervoor dat de aandacht van de ‘rechtsonderhorigen’ groot blijft. De media spelen er dankbaar op in en houden de druk op de ketel.
Het was bij het aantreden van de regering Michel dan ook uitkijken naar de beleidsintenties van de nieuwe Veiligheidsexcellenties, Koen Geens (Justitie) en Jan JaMbon (Binnenlandse Zaken en Veiligheid). Voor de eerste lag een aantreden op Justitie aanvankelijk niet voor de hand. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder, heeft minister Geens de kans gekregen om de toestand van de Belgische Justitie realistisch in te schatten en weet hij dat het departement één grote uitdaging is.
Voor minister Jambon ligt de situatie anders. Van bij de opstart van de regeringsonderhandelingen was het duidelijk dat hij door zijn partij, die in de verkiezingen hoog had ingezet op het veiligheidsthema, naar voren werd geschoven als toekomstig minister van Binnenlandse Zaken. Een dubbele reden om uit te kijken naar het regeerakkoord en naar de beleidsverklaring van minister Jambon.

Open Access  bekijk het artikel als PDF