Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen

auteur Alexia Jonckheere
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 1. January / February 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Vervolging, berechting en magistratuur / Prosecution, Sentencing and Judiciary
publicatie datum 12 februari 2015
taal Dutch
pagina 46
samenvatting

De meest symbolische figuur binnen het gerechtelijk onderzoek is ongetwijfeld de onderzoeksrechter. Steevast aan zijn zijde heeft ook de griffier een essentiële rol, maar hij krijgt veel minder aandacht van het grote publiek én van de wetenschap. Daarom heeft de OD Criminologie van het NICC in 2013 een verkennende studie uitgevoerd naar de rol en de organisatie van de onderzoeksgriffiers.
Het onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op interviews met 15 griffiers in functie in 6 Franstalige gerechtelijke arrondissementen en het tweetalig arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Voorts werden sociobiografische gegevens verzameld over alle personeelsleden van de griffies die de onderzoeksrechters bijstaan. Die gegevens, die werden meegedeeld door de FOD Justitie, worden voorgesteld in het eerste deel van dit artikel (1). Vervolgens komen aspecten in verband met de loopbaan in de onderzoekskabinetten aan bod (2). Tot slot worden de dagelijkse werkzaamheden van de griffiers toegelicht (3).

Open Access  bekijk het artikel als PDF