Contra-terrorisme, ‘Targetted Killings’ vanuit drones en de crisis van het internationaal recht

auteurs Dr. Jean-Marc Piret
  Jelmer Wijnsma
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 1. January / February 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Criminologie en strafrechtstheorie / Criminology and Criminal Law Theory
publicatie datum 12 februari 2015
taal Dutch
pagina 59
samenvatting

Als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 werd in de VS uitzonderingsrecht uitgevaardigd om zo effectief mogelijk het internationale terrorisme van Al-Qaida en geassocieerde groepen te kunnen bestrijden. Daarbij werden de rechten van terrorisme-verdachten opgeschort, maakte men op grond van de Patriot Act gebruik van bijzondere opsporingsmethoden zonder rechterlijke controle en werden buitenlandse terrorisme-verdachten die gevangen genomen waren op het Afghaanse slagveld overgevlogen naar Guantanamo Bay Cuba met de bedoeling hen buiten het bereik te houden van de territoriale jurisdictie van Amerikaanse rechtbanken. Deze gedetineerden werd de status van krijgsgevangenen ontzegd en ze werden onderworpen aan speciale ondervragingstechnieken waarvan sommige gelijk staan aan foltering (Piret, 2008). Het gebruik van deze technieken werd door gouvernementeel ingestelde Amerikaanse juristen zorgvuldig gelegitimeerd (Piret, 2012). Ook werden terrorisme-verdachten met geheime CIA vluchten overgebracht naar staten die het met het internationale folterverbod niet zo nauw namen (‘extraordinary rendition’), waarbij menige Europese regering oogluikend toestond dat voor tussenlandingen gebruik gemaakt werd van hun luchthavens.

Open Access  bekijk het artikel als PDF